Mer Sarah Dessen till Sverige!

Vissa författare har en förmåga att skriva så att jag tycker om deras karaktärer på en gång och jag väntar otåligt på att fler böcker ska produceras. Sarah Dessen från USA är en sådan. Konstigt nog har bara en av hennes böcker översatts till svenska och det är synd med tanke på att alla kanske inte tycker om att läsa på engelska och då missar ni verkligen några bra böcker.


Trots att man känner igen upplägget i många av böckerna - ung flicka med något/några problem växer och får bättre självkänsla genom möten med nya människor - så gör det inget för det går inte att låta bli att engagera sig i berättelsens huvudperson. Ämnena Sarah Dessen tar upp är alltid aktuella och något man kan relatera till. Hennes språk gör böckerna lätta att läsa, trots att de oftast är ganska tjocka.

Testa själv och sälla dig till skaran som väntar på att fler av Sarah Dessens böcker ska ges ut i Sverige !

Förslag på hennes böcker:
Ale, bibliotekarie Risbergska