Pojkarna av Jessica Schiefauer

Detta är en annorlunda, fin och mycket tänkvärd liten bok med flera spännande teman.
I centrum för bokens handling står tre fjortonåriga flickor Kim, Momo och Bella. De är i brytpunkten mellan barn och unga vuxna. Tillsammans är de en sammansvetsad liten grupp som håller ihop mot omvärlden. De umgås alltid; både hemma och i skolan där de alla tre utsätts för sexuella trakasserier av några av pojkarna. Momo som bor ensam med sin alkoholiserade pappa har ett växthus i trädgården som hon och de andra flickorna spenderar mycket tid i.

Momo beställer fröer från hela världen och med leveransen en dag kommer en mycket speciell liten planta som hon inte alls har beställt. Momo planterar plantan i sitt växthus och väldigt snart växter en blomma ut. Blomman är mycket vacker och beskrivs ofta med mänskliga egenskaper och det som utmärker den mest är en minst sagt speciell nektar. Under en av flickornas maskeradkvällar, som nästan blir som ritualer för dem, provsmakar de denna nektar och en helt ny värld öppnas för dem.

Nektarn förvandlar deras kroppar till pojkkroppar och spelreglerna blir nu lite annorlunda. Denna lek fortskrider natt efter natt och för en av flickorna blir nektarn snart till en drog hon inte vill leva utan. För de andra tappar snart leken sin tjusning och det uppstår en brytning i det tajta umgänget och vänskapen sätts på stora prov.

Detta är en vacker liten bok som ibland rör sig utanför våra fysiska begränsningar men som i grunden behandlar helt vanliga ämnen. Man kan säga att boken behandlar flickors sätt att hantera den fysiska utveckling de står inför med pubertet och den egna sexualiteten. Den beskriver flickornas obehag inför hur dessa förändringar påverkar omvärlden; pojkarnas blickar och krav, men också det egna sättet att förhålla sig till vem man är och vem man håller på att förändras till; vilken roll man har och vilken man tar.

Övriga teman för boken är vänskap, uppväxt och alla de svårigheter som kommer med detta. Detta är en bok jag varmt kan rekommendera.

Lovisa Jacobsson, Alléskolans bibliotek, Hallsberg.