Kvinnan i svart

Modernista 2013
En av mina absoluta favoritböcker är romanen ”Kvinnan i svart” som är en klassisk spökhistoria med allt vad det innebär.  Arthur arbetar på en firma i London som advokat och får i uppdrag av sin chef att utreda dödsboet efter den mystiska mrs Drablows död. Uppdraget leder Arthur till ett litet samhälle vid kusten och ett avlägset hus, Eel Marsh House, belagt mitt ute i sumpmarken delvis avskärmat från all mänsklig kontakt när tidvattnet drar in.

Susan Hill, som har skrivit romanen, arbetar mycket med föraningar i boken för att bygga upp spänningen, där vädret och naturen speglar den känsla av olycka och ondska som uppstår.
Allt som Arthur möter när han väl är framme i samhället pekar på att han ska packa sin väska och åka hem igen, men en känsla av plikt och nyfikenhet tvingar honom att stanna kvar.  Byborna är skildrade som väldigt hjälpsamma och godhjärtade karaktärer, till dess att Arthur försöker prata om sitt uppdrag och Eel Marsh House, då sluter de sig och vägrar svara på frågor. Under läsningen uppstår frågan om varför de inte flyttat från byn, men de tycks vara känslomässigt bundna till platsen och trots allt kan man aldrig undfly kvinnan i svart.

Romanen ”Kvinnan i svart” kom ut första gången 1983 och räknas redan som en klassiker inom skräcklitteratur genren. Boken liknar till stor del en viktoriansk spökroman och har filmatiserats med Daniel Radcliffe i huvudrollen.Josefin, bibliotekarie på Lindeskolan